Illustration consists of four miniature drawings: notebook with a cup of coffee, clock faces, checked tickbox, cat and plant, and user badge silhouette

What is Cattr? Что такое Cattr? Hvad er Cattr?

Cattr is an open-source time tracking solution, designed to be flawlessly integrated with your infrastructure. Superpowered with features like built-in screenshot capture and activity detection, it's a great instrument to boost your team's performance straight to the top. Cattr - это бесплатная программа для отслеживания времени, которая размещается на вашем сервере, делает скриншоты и отслеживает активность во время работы. Cattr бесплатный, имеет открытый исходный код, хранит все данные на вашем сервере и помогает сделать удаленную работу эффективной. Cattr er et open-source tids-tracker system, designet med henblik på enkel integration med din eksisterende IT infrastruktur. Med et overvæld af funktioner, såsom indbygget skærmbilledeoptagelse og aktivitetstracking, er Cattr et perfekt instrument som kan booste dit holds præstationer til tops.

Our Benefits Наши преимущества Fordele ved Cattr

Illustration with code editor silhouette

Open source Открытый исходный код Open Source

Community version is available for everyone for free under SSPL license. Forever. Код приложения в Community версии доступен всем бесплатно по лицензии SSPL. Навсегда. Fællesskabsversionen er gratis tilgængelig under SSPL licens for alle - For altid!

Illustration with a image viewer silhouette

Activity tracking Отслеживание активности Aktivitets tracking

Increase the company's productivity by making a working process more focused Повысьте производительность компании, сделав рабочий процесс более прозрачным. Øg dit firmas produktivitet ved at gøre arbejdsprocesserne mere fokuserede

Illustration with a house drawn over server rack

On-premises Работает на Вашем сервере Lokalt ejerskab

Keep your private data in your own infrastructure, and forget all the pain around the data protection regulations Храните вашу личную и корпоративную информацию на собственном сервере - обеспечьте безопасность информации. Bevar dine private data i jeres egen infrastruktur, og drop bekymringerne over regler for data beskyttelses reguleringer.

Illustration with puzzle piece

Extensions Расширения Udvidelser

Extend basic functionality with the community plugins, or even write your own one! Расширяйте функционал приложения с помощью плагинов сообщества - или ваших собственных! Udvid platformen med plugins fra fællesskabet, eller lav dit eget!

We can help ➜ Мы можем помочь ➜ Vi kan hjælpe ➜

Dashboard Панель управления Kontrolpanel

Gather all your time use insights on one page! Dashboard functionality lets you see how much time was spent on each task, a working timeline, and screenshots from your work. На панели управления собрана вся информация, которая потребуется для анализа вашего рабочего времени: список задач, время их выполнения и снимки экрана, сделанные во время работы. Få det komplette indblik i tidsforbruget, på bare én side! Kontrolpanelet giver dig mulighed for, at se hvor meget tid der er brugt på hver eneste opgave, en tidslinje over arbejde og automatiske skærmbilleder fra udført arbejde.

Screenshot of the Dashboard page

Reports Отчеты Rapporter

Get deeper insights of your team's workflow by gathering the reports of every team member's performance. You can also export that in the CSV, XLS or PDF format. Получите более глубокое представление о рабочих процессах вашей команды, собирая отчеты о результатах работы каждого члена команды. Вы также можете экспортировать это в формате CSV, XLS или PDF. Få et dybere indblik i dit holds workflow, ved samling af rapporter over alle medarbejderes præstationer. Du kan også eksportere dette i CSV, XLS eller PDF format, og bruge det som dokumentation internt i dit firma.

Screenshot of the Project Report page

Meet Cattr's awesome creators:
e-commerce focused development team
Знакомьтесь с создателями Cattr:
команда разработчиков,
специализирующаяся на e-commerce
Mød Cattr's fantastiske skabere:
et e-handels fokuseret udviklingshold

say hello to amazingcat ➜ передать привет amazingcat ➜ hils på amazingcat & Ribe Mediehus ➜

What are you waiting for? Чего же вы ждете? Hey, hvad venter du på?

Getting started Начать Kom igang Try demo now Попробовать демо Prøv vores demo nu